Saturday, May 18, 2013

Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ'


ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

Ο Ισοκράτης (436-338 π.Χ.) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους λογογράφους και ρητοδιδάσκαλους της αρχαιότητας. Ως όραμα, είχε την δημιουργία μιας πανελλήνιας ένωσης (Ελληνικό έθνος) και με διάφορους λόγους και επιστολές προσπάθησε να πείσει τους ισχυρούς άνδρες της εποχής (Αθηναίους-Σπαρτιάτες-Μακεδόνες) για την υλοποίηση αυτού του οράματος - κατί που μερικά χρόνια αργότερα πραγματοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στα έργα του τόνιζε την αυτοχθονία των Ελλήνων στον τότε Ελλαδικό χώρο και την ανάγκη για άμεση υποδούλωση των βαρβάρων από τους Έλληνες.

ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν αποσπάσματα από τους λόγους αυτού του… εθνικιστή, όπως θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να τον χαρακτηρίσει με την σημερινή κοινή αντίληψη, (κυρίως από τον Πανηγυρικό) για να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα σχέδια της Ν.Τ.Π. για διάλυση των εθνών, καθιέρωση πανθρησκείας, τσιπ, άναρχης πολυπολιτισμικότητας κτλ.
Ας έχουμε υπόψη ότι ο Πανηγυρικός, του οποίου ένα απόσπασμα σύμφωνα με κάποιους, αναφέρει πως όλοι μπορεί να είναι Έλληνες αρκεί να έχουν ελληνική παιδεία, ήταν ένας λόγος ο οποίος προετοιμάστηκε από τον Ισοκράτη για να εκφωνηθεί κατά την διάρκεια της Ολυμπιάδας, που φυσικά συμμετείχαν μόνο Έλληνες (στο γένος και όχι...στην παιδεία) με σκοπό να πείσει τους Έλληνες να ενωθούν και να εκστρατεύσουν εναντίον των βαρβάρων.


Ακολουθεί το επίμαχο απόσπασμα στα αρχαία ελληνικά με δική μου όσο τον δυνατόν πιστότερη μεταφορά στην νεοελληνική (κόκκινα γράμματα) - ΠΡΟΣΟΧΗ στις κίτρινες λέξεις αφού αυτές κρύβουν την αλήθεια και αυτές είναι που παρερμηνεύονται εντέχνως - αποκρύπτονται τελείως.

Εδώ θα γίνει αναφορά μόνο στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον Πανηγυρικό επειδή αυτό εχεί κυρίως παραποιηθεί. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τις ελληνοκεντρικές - εθνικιστές απόψεις του Ισοκράτη, δεν έχει παρά να μελετήσει και τα υπόλοιπα έργα του.Tοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
Η πόλη μας (Αθήνα), τόσο έχει ξεπεράσει ως προς την φρόνηση και τη φιλοσοφία τους άλλους ανθρώπους, 

ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, 
ώστε οι μαθητές αυτής έγιναν δάσκαλοι άλλων,

καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους 
και το όνομα των Ελλήνων δημιούργησε την πεποιημένη (ψεύτικη) εντύπωση χαρακτηριστικό όχι πια του γένους, 

ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, 
αλλά να φαίνεται ότι είναι (χωρίς να σημαίνει ότι είναι) της διάνοιας

καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας παρά τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.
Και να αποκαλούνται (φυσικά όχι από εμάς) Έλληνες περισσότερο όσοι συμμετέχουν στην δική μας (Αθηναϊκή) εκπαίδευση, παρά αυτοί που έχουν κοινή καταγωγή με εμάς.


ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ…